para siempre

¿Qué quiere decir “Para siempre”?

Pablo Neruda

– Y cuánto vive? –

Anuncios

Día das Letras Galegas

[…]

Prohíbeselle á lúa que anda tola
andar ceiba no ceo.
Que a lúa é unha tola que anda espida
e dando mal exemplo …

Están fora da Lei
a Primavera,
as flores e os carballos,
as estrelas, os peixes e os paxaros.

Dende agora as pombas teñen
que pedir licencia pra voar.
Pagarán polos trabucos os poetas.
Prohíbese soñar …
Prohíbese tamén derramar bágoas.
e pódese chorar …

[…]

Manuel María

Bando